اکشن فتوشاپ - تصویرسازی با پترن

اکشن فتوشاپ | تصویرسازی با پترن

اکشن، مجموعه دستورها و عملیاتی است که به صورت اتوماتیک بر روی اسناد اعمال می‌شود. با استفاده از این قابلیت امکان ایجاد جلوه‌های مورد نظر بر روی تصاویر به سادگی فراهم می‌شود.

 

اکشن فتوشاپ - تصویرسازی با پترن اکشن فتوشاپ - تصویرسازی با پترن اکشن فتوشاپ - تصویرسازی با پترن اکشن فتوشاپ - تصویرسازی با پترن اکشن فتوشاپ - تصویرسازی با پترن اکشن فتوشاپ - تصویرسازی با پترن اکشن فتوشاپ - تصویرسازی با پترن اکشن فتوشاپ - تصویرسازی با پترن اکشن فتوشاپ - تصویرسازی با پترن اکشن فتوشاپ - تصویرسازی با پترن اکشن فتوشاپ - تصویرسازی با پترن اکشن فتوشاپ - تصویرسازی با پترن